„Żeby mi się tak chciało…”, czyli słów kilka o motywacji

Czym jest motywacja

Czym jest motywacja (albo częściej jej brak), chyba każdy z nas wie. Na pewno każdy zna sytuacje, kiedy postanowił coś robić (np. biegać co rano lub nie jeść słodyczy), ale nagle czuje opór do zaczęcia lub kontynuowania tych działań. Ludzie przez całe życie szukają sposobów na przezwyciężenie wewnętrznych oporów, które sprawiają, że nie dokańczają lub wręcz nie zaczynają realizować założonych celów. Natura człowieka jest tak skonstruowana, by nie podejmować niepotrzebnego wysiłku. A niepotrzebnym jest każdy wysiłek, który nie ułatwia przetrwania. Nic więc dziwnego, że ludzkiej psychice większość celów współczesnego człowieka wydaje się niewartych zachodu.

Rodzaje motywacji

Motywację możemy podzielić na wewnętrzną oraz zewnętrzną. Pierwsza powoduje aktywność będącą celem samym w sobie i nie zakładającą nagród zewnętrznych. Motywacja zewnętrzna, jak łatwo się domyślić, kieruje nas w stronę czynności, które mogą przynieść korzyści, np. pieniądze czy szacunek otoczenia. Istnieje jeszcze jeden dość istotny podział, a mianowicie na motywację pozytywną i negatywną. Pozytywna opiera się na dążeniu do, jak sama nazwa mówi, rezultatów pozytywnych, czyli nagród. Natomiast negatywna – na unikaniu zjawisk negatywnych, czyli kar. Chodzi tu o to, że jeśli czegoś nie zrobimy, to nastąpi coś nieprzyjemnego, np. jeśli nie będziemy dbać o zęby, czeka nas więcej bolesnych zabiegów u dentysty.

Każdy, kto kiedykolwiek chciał schudnąć lub regularnie ćwiczyć zadaje sobie pytanie jak zmotywować się do podjęcia działania i jak podtrzymać tę motywację. A więc, skąd brać motywację? Pierwszym i najważniejszym jej źródłem powinniśmy być my sami: nasze marzenia, plany i zachcianki, cechy charakteru, zainteresowania. Motywację możemy także znaleźć u innych: przyjaciół, rodziny, znajomych z pracy. Każda z tych osób może na swój sposób nam pomóc, czy to świadomie czy też nie. Kolejnym źródłem motywacji są także inni ludzie, ale tacy, z którymi mamy nieco inne relacje lub nawet nie znamy ich osobiście. Chodzi o nauczycieli, mentorów czy autorytety w danej dziedzinie. Ich działania lub sam sposób bycia mogą spowodować, że będziemy bardziej zmotywowani do podjęcia wysiłku.

No dobrze, więc znaleźliśmy już w sobie tyle siły, by zacząć realizować plan, ale… No właśnie! Nie chce nam się. Nasza psychika broni się przed zmianami. Woli, by było tak jak wcześniej. Jak więc wzmocnić motywację i pokonać ten opór?

Kilka sposobów, które mogą pomóc:

Podsumowanie

Motywacja do działania jest sprawą bardzo indywidualną. Dla jednej osoby skutek mogą odnosić zupełnie inne sposoby motywowania niż dla innej. Każdy może wybrać te, które na niego wpływają. Najważniejsze, by się nie poddawać i uparcie dążyć do celu, a na pewno się opłaci.