Słów kilka o HMB

Kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy

HMB, czyli kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy, to organiczny związek chemiczny powstający w procesie katabolizmu białek, szczególnie leucyny. Jest to jeden z bardziej popularnych suplementów diety, mający za zadanie wspomaganie przyrostu masy mięśniowej.

HMB w naszym organizmie

Nasz organizm produkuje go samodzielnie w ilości około 0,2-0,4 g dziennie, w zależności od ilości spożytego białka zawierającego leucynę. Z tego aminokwasu powstaje ketoizokapronian (KIC), który przy udziale enzymu o nazwie dioksygenaza ketoizokapronianowa zmienia się właśnie w HMB. Następnie związek ten ulega przemianie w beta-hydroksy-beta-metyloglutarylo-koenzym A (HMG-CoA), który służy do produkcji cholesterolu w komórkach. Jest to ważne dla komórek mięśniowych, ponieważ nie mogą one używać cholesterolu znajdującego się we krwi.

Działanie HMB

HMB hamuje aktywność enzymów katabolicznych. Uważa się, że za ten efekt odpowiada fakt, że HMB wspomaga proces dezaktywacji ubikwityny, która jest jednym z najsilniejszych enzymów katabolicznych. Takie są przypuszczenia, natomiast badania dają sprzeczne efekty. Eksperymenty Nissena, odkrywcy HMB, pokazały, że związek ten może sprzyjać przyrostowi mięśni i przyspieszać go oraz podnosić ich odporność na zmęczenie. Na tej podstawie zaczęto używać HMB w suplementach dla sportowców. Badania te zostały jednak podważone, gdyż dwa inne zespoły naukowców nie uzyskały żadnego efektu, jeśli chodzi o wpływ HMB na przyrost tkanki mięśniowej.

Czy HMB naprawdę działa?

W 1997 roku przeprowadzono badanie na owcach. Podawanie wysokich dawek HMB zwierzętom nie dało żadnego efektu ani na zmniejszony katabolizm, ani na zwiększony anabolizm. W badaniach na ludziach, oprócz podawania HMB, wprowadzono intensywny trening. Stwierdzono wzrost siły mięśni oraz samej masy tkanki mięśniowej. Inny eksperyment wykazał, że u wytrenowanych sportowców podawanie nawet podwójnej dawki HMB (6g dziennie) nie przynosi żadnych rezultatów w odniesieniu do grupy kontrolnej.

Wnioski

Badania te przyniosły kilka wniosków. HMB podawane bez treningu siłowego nie daje żadnych efektów. Natomiast przy intensywnych ćwiczeniach może przynosić pewne korzyści, przynajmniej na początku (pierwsze pół roku treningu, lecz efekty będzie widać dopiero po 2 miesiącach regularnego stosowania). Trzeba pamiętać, że jest to suplement diety, a nie cudowny środek, który zapewnia szybkie i spektakularne rezultaty. HMB nie powoduje niczego, czego nasz organizm nie jest w stanie zrobić sam. Używany do uzupełniania jego braków w organizmie, przynosi efekty. W innym wypadku nie spowoduje przyrostu mięśni.