Optymizm a zdrowie

Ciało i psychika

Człowiek składa się z ciała oraz z psychiki. Są to dwie sfery, które kiedyś uważano za niezależne. Dziś wiemy, że są one nierozerwalnie złączone i wpływają na siebie nawzajem. Mówi się: w zdrowym ciele zdrowy duch. Choroba przeważnie wywołuje u nas złe samopoczucie. Ale dzieje się także odwrotnie: nasza psychika wpływa na ciało. To jak jesteśmy nastawieni do świata wpływa na nasz stan zdrowia. Przeprowadzono wiele badań na ten temat, a jednymi z najbardziej znanych jest związek między optymizmem i pesymizmem a zdrowiem fizycznym.

Optymizm i pesymizm

Każdy z nas był kiedyś świadkiem sytuacji (lub brał w niej udział), kiedy dwie osoby stojące przed takim samym wyzwaniem reagowały na nie na dwa różne sposoby. Jedna wierzyła, że jej się uda i już zbierała siły potrzebne do wykonania działania, druga – nie podejmowała nawet próby sprostania wyzwaniu, z góry zakładając, że nie da sobie rady. Jak łatwo się domyślić są to wzory zachowań optymistyczny i pesymistyczny. Czy poza sposobem reagowania na trudności, te dwa podejścia różni coś jeszcze?

Optymizm a zdrowie

Przeprowadzono wiele badań, z których wynika, że optymistyczne podejście do życia pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Optymiści są mniej narażeni na zawał serca, mają średnio niższe ciśnienie krwi i żyją dłużej. Dlaczego tak się dzieje?

Sposoby wpływania optymizmu na zdrowie

Nie jest to jakiś tajemniczy związek. Zidentyfikowano cztery sposoby, które wyjaśniają ten fenomen: