wstecz
facebook
google
twitter

Wyznaczanie celów: dieta i ćwiczenia

Wiele osób chce zacząć stosować dietę lub zacząć ćwiczyć. Czy to w celu zrzucenia kilku nadprogramowych kilogramów, czy po to, aby „trzymać formę” i żyć aktywnie. U większości z nich kończy się na dobrych chęciach. Zadajemy sobie pytanie: dlaczego tak się dzieje? Czy mieli za słabe chęci? Czy brak im silnej woli? I tak i nie. W rzeczywistości ciężko jest osiągnąć cel, który jest tak niesprecyzowany. Cele typu: „zrzucić kilka kilo” czy „być bardziej fit” nie mówią nam tak naprawdę, co chcemy osiągnąć i przede wszystkim, do kiedy ma to się stać. Właśnie przez to wszelkie działania łatwo jest nam przekładać na jutro. Nikt nie określił przecież, że ma schudnąć 10 kilo w miesiąc czy w rok. Możemy przecież chudnąć 1 kg w 10 lat. Następuje tu zjawisko zwane prokrastynacją lub inaczej zwlekaniem.
Zjawisko to jest na tyle rozpowszechnione, że zainteresowali się nim psychologowie. Stworzyli metodę zwaną SMART, która mówi o tym, jak należy określać swoje cele, by łatwiej było je realizować. Nazwa S.M.A.R.T. (z ang. bystry) jest akronimem, a rozwijając jej pierwsze litery otrzymujemy cechy, jakie powinien mieć nasz cel:

Cechy naszego celu

  • Prosty (ang. Simple) – im mniej zawiłości, tym lepiej, bo trudniej nam będzie znaleźć wymówki i usprawiedliwienia dla braku działania,
  • Mierzalny (ang. Measurable) – musi dawać się wyrazić liczbowo,
  • Osiągalny (ang. Achievable) – nie od razu Rzym zbudowano, trzeba mierzyć siły na zamiary,
  • Istotny (ang. Relevant) – musi dotykać kwestii dla nas ważnych, w które chcemy sami z siebie się angażować,
  • Określony w czasie (ang. Timely defined) – musimy ustalić, ile czasu zajmie nam jego osiągnięcie.

Tłumacze polscy, zmienili pierwotne znaczenie, by zachować akronim:

  • Szczegółowy – czyli mówiący, co po kolei należy osiągnąć,
  • Mierzalny – jak w oryginale,
  • Atrakcyjny – nie może nudzić, musi być ciekawy,
  • Realistyczny – możliwy do osiągnięcia,
  • Terminowy – użyto innego słowa, ale znaczenie jak w oryginale.

Inna wersja pod literką S kryje słowo Skonkretyzowany, co znaczy mniej więcej to samo, co Szczegółowy, natomiast pod literkę A wstawia Akceptowalny, co zmienia przekaz i oznacza, że człowiek musi w pełni popierać cel, by go realizować i tyczy się raczej celów narzuconych np. przez pracodawcę. Pod literką A może także kryć się słowo Ambitny, jeśli ktoś chce, by właśnie taki był jego cel.